Kosten van een uitvaart

Kosten

Het is belangrijk dat er voor u duidelijkheid is over de kosten die aan de uitvaart verbonden zijn. In de praktijk blijkt dat mensen vaak geen idee hebben wat een uitvaart kost. Deze kunnen dan ook sterk variëren naar gelang de keuzes die worden gemaakt. De kosten van een crematie kunnen lager uitvallen dan van een begrafenis, waarbij sprake is van de aanschaf van een huurgraf. De kosten van een graf is per begraafplaats verschillend, maar u moet er ook rekening mee houden dat de aanschafprijs eigenlijk gedeeld moet worden door het aantal personen dat te zijner tijd in het graf begraven zal worden. Over het algemeen liggen de kosten van een uitvaart tussen de € 5.000 en € 7.500. Wanneer uw wensen voor de uitvaart duidelijk zijn, maak ik een voorlopige kostenbegroting, die we vervolgens met elkaar bespreken.

Verzekering

Men veronderstelt vaak dat de keuze voor een bepaalde verzekeringsmaatschappij ook de keuze voor een bepaalde uitvaartverzorger inhoudt. U bent echter vrij om te beslissen wie de uitvaart voor u verzorgt; de verzekeringsmaatschappij zorgt voor een X-verzekerd kapitaal. U kunt Alcuon dus altijd vragen de uitvaart voor u te verzorgen, ongeacht waar u verzekerd bent.