Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

Alcuon symboliseert de levenscyclus van geluk, verlies, rouw en verzoening

De mensen achter Alcuon Uitvaartzorg begeleiden u op een bescheiden, maar doortastende wijze bij het doorléven van een verlies. Daarin passen gedachten als ruimte creëren voor een traditionele of eigentijdse invulling, en het creatief en zelfs kunstzinnig uitwerken van persoonlijke wensen.
Karakteristiek voor Alcuon is de gedachte, dat er naast uiting aan verdriet om het heengaan van een geliefde ook uiting aan mooie en liefdevolle herinneringen kan worden gegeven. Denkend aan wie de overledene is geweest, aan hoe hij heeft geleefd en wat hij belangrijk heeft gevonden in zijn leven. Door dit te belichten, klinkt uw dierbare bij het afscheid levensecht door en ervaart u de herdenking als volwaardig en troostend.

Uitvaart van jong tot oud

Kinderen benaderen de dood anders dan volwassenen, Alcuon probeert hun wereld van afscheid te begrijpen en laat zich door hen meenemen in hun ontwapenende beleving van het verdriet. Specifieke werk- en herinneringsboekjes helpen de kinderen om samen met de volwassenen vormen te vinden die bij hun gevoel op dat moment passen. Alcuon staat ervoor, het kind goed te vertellen wat het proces is en ideeën aan te dragen die het verdriet kunnen verlichten. Gedacht kan worden aan het maken van tekeningen, het oplaten van ballonnen of bellenblazen bij de uitvaart. Symbolieken, die spreken tot de verbeelding van het kind. Volwassenen, ouderen vragen om een rustige, respectvolle en waardige ondersteuning. Alcuon probeert het gevoel van ontreddering plaats te laten maken voor de beleving van dierbare momenten. De keuze voor een traditionele of eigentijds afscheid krijgt als vanzelf invulling in de ontmoetingen die aan de uitvaart vooraf gaan. De nadruk wordt gelegd op een bewust afscheid, waarbij de zakelijke gevolgen van een overlijden pas na de uitvaart aan de orde komen.